Artykuły

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

Zapraszamy do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Regulamin rekrutacji (format PDF)

Strona naboru elektronicznego

 

Liczba miejsc - 210, w tym :

• klasa 1A – 30 miejsc

• klasa 1B – 30 miejsc

• klasa 1C – 30 miejsc

• klasa 1D – 30 miejsc

• klasa 1E – 30 miejsc

• klasa 1F – 30 miejsc

• klasa 1G – 30 miejsc

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

-  oddział A – język polski, matematyka, geografia, język obcy

-  oddział B – język polski, matematyka, biologia, język obcy

-  oddział C – język polski, matematyka, geografia, język obcy

-  oddział D – język polski, matematyka, biologia, chemia

-  oddział E – język polski, matematyka, historia, wos

-  oddział F – język polski, matematyka, chemia, język obcy

-  oddział G – język polski, matematyka, historia, geografia

 

Zarządzenie Kuratora Oświaty (format PDF)

 

 PREZENTACJA KLAS