Aktualności

XI edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii II LO

Utworzono: poniedziałek, 24, październik 2016

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrza Ortografii – osoby, która popełni najmniejszą ilość błędów. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN, pod red. Edwarda Polańskiego.

Zwycięzca konkursu otrzymuje: tytuł Mistrza Ortografii II LO w roku szkolnym 2016/2017, ocenę celującą (cząstkową) z języka polskiego i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.

Konkurs odbędzie się 9 listopada o godzinie 14.10 – 14.55. Zgłoszenia u nauczycieli języka polskiego do 2 listopada.