Aktualności

IX edycja Konkursu Artystycznego „Młode Talenty II LO”

Utworzono: niedziela, 19, luty 2017

Konkurs adresowany jest do uczniów „Kopernika” i ma na celu: zachęcanie młodzieży do twórczej pracy, poszukiwanie ukrytych talentów oraz ich promowanie.  Motto konkursu brzmi: „Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki” (Leonardo da Vinci). W tym roku temat prac jest następujący: Pomaganie jest fajne! 

 

Uczniowie będą mogli wyrazić swoją duszę w dwóch kategoriach: literackiej (wiersz, opowiadanie) i graficznej (fotografia/praca plastyczna). Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się u nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze. Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną ufundowane przez Radę Rodziców II LO. Przyjmowanie prac do 20 marca 2017r. (Prace przyjmują nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze.)