Młodzież „Kopernika” w programie „PoczytajMy”

Utworzono: wtorek, 03, January 2017

W tym roku szkolnym uczniowie „Kopernika” biorą udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. W ramach projektu młodzi ludzie przy wsparciu opiekuna tworzą klub czytelniczy i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Nawiązaliśmy więc współpracę z osiedlowymi przedszkolami i szkołami podstawowymi. Wspólne czytanie książek jest szansą na zaangażowanie się młodzieży w działania na rzecz innych oraz na propagowanie czytelnictwa. Po lekturze zadaniem młodzieży „Kopernika” będzie przygotowanie wspólnej zabawy, zajęć plastycznych, inscenizacji. 

Program „PoczytajMy”:

  • Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata.
  • Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.
  • Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych ludzi.
  • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.

Opiekunem projektu jest pani Elżbieta Kamińska. Zajęcia wraz z młodzieżą przygotowują panie: Katarzyna Trząsalska i Aneta Dziwulska. Więcej o programie na stronie http://poczytajmy.ceo.org.pl/