Program Badawczy

Utworzono: środa, 22, March 2017

Uczniowie klasy 2a( Bogna Łukomska, Olga Łukomska, Adrian Olszewski) i 2d ( Marcel Łaszcz, Patryk Kozicki, Marcin Sosnowski ) wchodzą w skład Zespołu Badawczego II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika we Włocławku projektu  Młodzi Włocławianie Dla Nauki – Nauka Dla Środowiska”.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2016 roku i będzie trwać do 31 maja 2017 roku. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Program badawczy, w którym uczestniczymy ma przekonać młode pokolenie, że nauki matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju oraz mając zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany w otaczającej rzeczywistości. Program badawczy ma pokazać, że chemię, matematykę i fizykę można i należy zgłębiać poprzez konkretne działania, które mają praktyczne odniesienie i zastosowanie w ochronie środowiska.

Obecnie trwa II etap Projektu Badawczego obejmujący warsztaty z chemii, fizyki  oraz matematyki. Niebawem Zespół Badawczy II LO rozpocznie także warsztaty psychologiczne m.in. z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych.

Finałem będzie praca Zespołu Badawczego nad konkretnym projektem mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska.