Aktualności

XII edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii II LO

Utworzono: poniedziałek, 06, listopad 2017

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrza Ortografii – osoby, która popełni najmniejszą ilość błędów.

Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN, pod red. Edwarda Polańskiego.

Zwycięzca konkursu otrzymuje: tytuł Mistrza Ortografii II LO w roku szkolnym 2017/2018, ocenę celującą (cząstkową) z języka polskiego i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.

Konkurs odbędzie się 14 listopada o godzinie 14.10 – 14.55. Zgłoszenia u nauczycieli języka polskiego do 10 listopada.