Konta Bankowe

Utworzono: piątek, 11, September 2020

Nr konta II Liceum Ogólnokształcącego :

PKO BP SA 53 1020 5170 0000 1102 0106 4625

 

Nr konta Rady Rodziców :

PKO BP SA 30 1020 5170 0000 1402 0005 4734

 

Opłata za duplikat :

Wpłaty za duplikaty należy dokonywać na rachunek II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku ul. Urocza 3
87-800 Włocławek. Na podany powyżej nr konta (
PKO BP SA 53 1020 5170 0000 1102 0106 4625).

 

W tytule przelewu należy wpisać odpowiednio :

  • duplikat legitymacji szkolnej : imię i nazwisko ucznia,
  • opłata za identyfikator : imię i nazwisko ucznia,
  • duplikat świadectwa dojrzałości : imię i nazwisko osoby składającej wniosek,
  • duplikat świadectwa ukończenia liceum : imię i nazwisko osoby składającej wniosek.

Przy odbiorze duplikatów należy okazać potwierdzenie zapłaty za wydawany dokument.